top of page

"צועדים יחד לעתיד משותף"

תנועה אזרחית רחבה וצומחת

של ערבים ויהודים במדינת ישראל,

שמטרתה לפתח ולטפח חיים 

משותפים ושיוויוניים

יחד ניצור עתיד משותף

על פי חזוננו - מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי,

אך גם מדינתם הדמוקרטית של כל אזרחיה ומולדתם המשותפת.

התנועה יוזמת ומקיימת פעילויות רבות לטווח ארוך בתחומי התרבות, השיח, החינוך ולימוד המורשת בין יהודים לערבים באזורים שונים במדינה.

 

התנועה מאופיינת, מלבד חזונה הייחודי, גם בעשרות סוגי פעילות מעשית "מלמטה", באמצעות עשרות פעילים ואלפי תומכים. תכליתן של הפעולות היא היכרות הדדית, הורדת מחסומים, הפגת פחדים ובניית אמון הדדי בציבור הרחב בישראל.

שרים ביחד

מוזמנים לדבר איתנו

בכל שאלה נשמח לענות לכם:

tsoadim.yahad@gmail.com

עמיר מורן - 052-4287818

 050 - 5651718  'סוהיל חאג

Contact
bottom of page